Ontwerp

KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht de aanstelling van een veiligheidscoördinator tijdens de ontwerp- en verwezenlijkingsfase op bouwplaatsen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.
 
Om de functie van coördinator uit te oefenen, moet de kandidaat voldoen aan een aantal voorwaarden en rekening houden met het soort bouwplaats.
 
Tijdens de ontwerp fase van een bouwwerk dient er reeds de nodige aandacht besteed te worden aan het veiligheidsaspect. Hierbij wordt niet alleen de riscico's ten gevolge van de uitvoering van de bouwwerken onderzocht en beoordeeld, maar ook deze tijdens het gebruik en onderhoud van het gebouw. Aan de hand van deze analyse wordt dan een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld met de gepaste preventiemaatregelen.
 
De veiligheidscoördinator-ontwerp maakt een veiligheids- en gezondheidsplan, een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier op. Bij het einde van zijn opdracht draagt hij deze 3 werkinstrumenten over aan de veilgheidscoördinator-verwezenlijking.