Warmteverliesberekening

We maken een gedetailleerde warmteverliesberekening op die zorgt voor een correcte dimensionering van de verwarmingsinstallatie en die tevens voldoet als EPB-stavingstuk.

Wat is het?

Een warmteverliesberekening is een berekening van het totale vermogen dat een verwarmingssysteem nodig heeft om op een energie-efficiënte manier het gebouw op een comfortabele temperatuur te krijgen en te houden.

Dit vraagt een gedetailleerde berekening rekening houdend metde isolatiewaarden van de gebouwschil, de gewenste temperaturen in de ruimten, het ventilatiesysteem en de massa van het gebouw.

Hoe gaan we te werk?

De gedetailleerde berekening gebeurt volgens de norm NBN EN 12831-1.
Dit resulteert in een overzichtelijk verslag met alle nodige info voor het correct dimensioneren van de verwarmingsinstallatie en de warmteafgifte-elementen.
Dit document kan gebruikt worden als geldig staving stuk voor EPB.

Wie kan beroep doen op onze expertise?

Zowel particulieren, architecten als professionele installateurs kunnen hiervoor bij ons terecht.

Kunnen wij u helpen?

Of hebt u vragen over één van onze diensten? 

Interesse in onze diensten?

Wilt u beroep doen op onze diensten? Of wilt u deel uitmaken van ons team? 

Studiebureau Tecclem

Groenehoekstraat 1
9041 Oostakker

Contactgegevens