EPB

Sinds 1 januari 2006 is het verplicht om voor elk verwarmd gebouw dat verbouwd of gebouwd wordt een EPB berekening uit te voeren. Deze berekening houdt in dat het isolatieniveau en de energieprestatie van een woning berekend wordt en de ventilatiedebieten van de verschillende ruimten bepaald worden . Het isolatieniveau van de woning wordt weergegeven aan de hand van het K- peil. Hoe lager dit peil hoe beter de woning geïsoleerd is. Aan de hand van het E- peil wordt de energieprestatie van de woning bepaald. Dit E- peil wordt grotendeels bepaald door de gebruikte technieken. Opnieuw geldt hier: hoe lager hoe beter.

Deze berekening dient uitgevoerd te worden door een EPB - verslaggever. Deze dient geregistreerd te zijn bij het Vlaams Energieagentschap en in het bezit te zijn van het juiste diploma.

De EPB studie voeren wij uit in verschilende fasen:

Tijdens de ontwerpfase voeren wij een startberekening uit. Hierbij wordt een eerste keer nagegaan of de reeds gekende materialen voldoen aan de eisen. Indien nog niet alle materialen gekend zijn, worden er door ons vrijblijvende voorstellen opgemaakt. Hierdoor kan men zich al een eerste beeld vormen van het K- en E- peil van het gebouw. Op basis van deze startberekening dienen wij bij het Vlaams Energieagentschap een startverklaring in. Dit is het signaal naar hen toe dat u een EPB- verslagever heeft aangesteld en u zich dus in regel heeft gesteld met deze wettelijke verplichting. Bovendien is het ook voor u, als bouwheer, interessant om in dit stadium van de bouw, al te kunnen ingrijpen waar nodig zodat latere problemen ook vermeden worden.

Tijdens de verwezelijking van het bouwwerk passen wij onze berekeningen voortdurend aan aan de nieuwe keuzes en geven we adviezen welke materialen het beste resultaat opleveren. Bij verandering van keuze van bouwmaterialen zult u dus vrijwel onmiddellijk kunnen weten er nog voldaan wordt aan de eisen. Uiteraard wordt voor deze dienstverlening niets aangerekend. Het beschikbaar staan voor klanten is een service die wij hoog in het vaandel dragen.

Op het einde van de bouwwerken wordt er met de effectief gebruikte materialen een eindberekening opgemaakt. Deze geldt dan als definitief en de EPB- eindaangifte wordt ingediend. Indien het gaat om een nieuwbouwproject  of een energetisch ingrijpende renovatie wordt op basis van deze eindaangifte een energiecertificaat afgeleverd. Deze aangifte dient binnen de 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw te gebeuren.